CSR

Vi udviser ansvarlighed

Bæredygtighed indgår i Incas overvejelser ved alle investeringer. Det er i dag en forudsætning for succesrige investeringer, at man som ejer er bevidst om CSR-spørgsmål og aktivt arbejder med disse.

Inca har tilsluttet sig UN Global Compact og har siden arbejdet strategisk med CSR.

Alle Incas virksomheder skal tilslutte sig Global Compact inden for få år samt løbende arbejde på at udvikle sig positivt inden for Global Compacts 10 principper. Dette arbejde indgår som en integreret del af det aktive ejerskab, hvor virksomhederne hvert år skal udarbejde en ”Communication on Progress” (COP) rapport.

Inca opfatter CSR som en integreret del af arbejdet med risiko i virksomheder. Det er derfor naturligt for Inca at have CSR fuldt integreret i investeringsprocesserne og i udøvelsen af vores ejerskab i investeringsperioden.

Inca investerer kun i virksomheder, som opfylder, eller er klar til at opfylde, Global Compacts principper. Virksomhedernes evne og villighed til at arbejde efter principperne er derfor også en del af Incas forberedelsesproces (due diligence), når der skal opkøbes nye virksomheder.

Hvor Global Compact navnlig har fokus på CSR på virksomhedsniveau, forholder UN PRI sig til miljømæssige, sociale og selskabsmæssige forhold på fondsniveau under betegnelsen ESG (Environment, Social, Governance). Ved at være tilsluttet begge ordninger har Inca de bedst mulige forudsætninger for at opbygge rammerne for en CSR-rapportering, som er kendt af både virksomheder og investorer.

Det er Incas mål, at der løbende sker en udvikling af selskabernes CSR-arbejde. Det er en krævende proces, som indebærer, at virksomhederne afsætter både tid og ressourcer til at udvikle sig på området. Det er baggrunden for, at Inca er i løbende dialog med virksomhederne om udviklingen af CSR-arbejdet. Det sker ved jævnlige møder med en kreds af CSR-ansvarlige og ved direkte dialog med virksomhederne.

Inca arbejder på, at virksomhederne:

  • Er compliant – dvs. lever op til relevante love, regler og internationalt accepterede principper.
  • Overvejer risici i relation til CSR-problemstillinger og forholder sig proaktivt til disse.
  • Er i stand til at møde kunders og forretningspartneres krav og forventninger hvad angår supply chain management og code of conduct.
  • Overvejer fremtidige forretningsmuligheder og positionering i relation til CSR.
  • Følger DVCA’s retningslinjer hvad angår åbenhed og transparens.

Kontakt

Inca Gruppen
Viborgvej 102
DK-8920 Randers NV
CVR DK 37845574

E-mail: inca@inca.dk
Tlf.: +45 73 70 70 20

Følg os