Inca Business RÅDGIVNING - ADMINISTRATION - REKONSTRUKTION

For Inca Business betyder det en skarpere opdeling af vores kunder og en mere specifik rådgivning til de enkelte. Samtidig er medarbejderstaben forøget, så vores kunder nu kan få endnu skarpere rådgivning på de områder hvor der er brug for det.

Det gør behandlingstiden kortere for dig og mere effektivt for os, så vi kan fokusere på at yde det absolut bedste for dig.

Identitet

Inca er stiftet i 2016 og har stille og roligt vokset sig til en stabil og vækstdygtig virksomhed.

Navnet Inca stammer helt tilbage fra år 1400, hvor Inca indianerne begyndte at sætte deres aftryk på verden. Den ledende kejser blev kaldt Inca og det er med afsæt i dette, at virksomheden har fået navnet – det symboliserer den styrke og handlekraft, der er nødvendig for at være ledende inden for de forskellige brancher vi præsenterer.

Præcis som kunst var en vigtig del af indianernes kultur, er det også en stor del af Inca’s hverdag. I flere af kontorene i virksomheden, finder man billeder samt skulpturer af kunstnere som Helle Bang og Henrik Busk Andersen.
Disse kunstværker er med til at skabe en særlig identitet og understøtter samtidig den atmosfære, som hersker i den gamle kontorbygning, der er opført i 1800 tallet.

På samme måde som kunsten afspejler noget af det Inca står for, gør det samme sig gældende for vores støtteprojekter.

Faglighed og indsigt

Udover at bygge på en solid uddannelsesmæssig baggrund er vores kompetencer funderet i praktisk erfaring og et bredt branchekendskab. Netop evnen til at kombinere teoretisk viden med praktisk erfaring og branchekendskab kendetegner god rådgivning, og er afgørende for at kunne finde de bedste løsninger. Vi sørger for konstant at være opdaterede, og at udbygge vores samarbejdsrelationer, for at kunne skabe resultater og gøre en forskel for vores klienter.

Vi lægger afgørende vægt på, at vores klienter får en hurtig og effektiv sagsbehandling med personlig rådgivning på et højt fagligt niveau, for vi ved godt, at det er resultatet der tæller. For os handler rådgivning ikke kun om tal og paragraffer. Derfor møder du, hos os, dedikerede og professionelle mennesker, der konstant dygtiggøre sig gennem teoretisk viden og praktisk erfaring.

Vores prismodeller

Afregning efter timeforbrug:

Denne prismodel er den mest brugte, og resulterer i en præcis afregning på baggrund af opgavens omfang og kompleksitet, de specialistkompetencer,
der er blevet brugt til at løse den.

Har vi ikke på forhånd aftalt en prismodel, baseres vores pris på:

  • Sagens kompleksitet
  • Tidsforbruget
  • Evt. ekstern specialistviden
  • Opgavens betydning for dig
  • Ekstraordinært ansvar der er forbundet med at løse opgaven
  • Omfanget i forhold til tidspres samt arbejde uden for normal arbejdstid
  • Det opnående resultat

Ved honorarfastsættelsen indgår følgende timetakster:

  • 1.500 kr. excl. moms
  • 650 kr. excl. moms for sekretær arbejde