Investeringsstrategi Investeringsstrategi - Inca

Investeringsstrategi

Incas væsentligeste investeringsområder ligger i Danmark og i Sydamerika. Inca ønsker at investere i førende virksomheder i etablerede sektorer, der kan udvikle sig yderligere. Inca har navnligt fokus på følgende sektorer:

  • Industrials
  • Business Services
  • IT & Technology
  • Consumer & Retail

Inca ser efter følgende kriterier hos virksomheder:

  • At virksomheden har et betydeligt udviklingspotentiale, f.eks. ekspansion eller driftsmæssige forbedringer.
  • At virksomheden er en del af en etableret industri med en stærk markedsposition.
  • At virksomheden har en motiveret og kompetent ledelse.
  • At der er mulighed for at konsolidere den branche, virksomheden indgår i.