Juridisk rådgivning

Inca samarbejder med advokatfirmaer om juridisk rådgivning inden for de fagområder, som iværksættere kan stifte bekendtskab med. Som iværksætter af egen virksomhed er det vigtigt at du er klædt juridisk godt på, så du ikke brænder fingrene. Det har vi set mange eksempler på, og det kan koste dig særdeles dyrt både menneskeligt og økonomisk.

Iværksætter rådgivning

Mange nystartede iværksætter behøver ikke en revisor. Ved at fravælge revision kan der spares mange penge. Betingelserne for fravalg af revision er, at selskabet ikke i to på hinanden følgende regnskabsår må opfylde følgende grænseværdier på balancedagen:

En balancesum på 4 mio. kr.

En nettoomsætning på 8 mio. kr.

Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Har du brug for juridisk rådgivning?

Kontakt os her