Rekonstruktion

I næsten enhver virksomheds livscyklus er der op- og nedgangstider med risiko for, at der på et tidspunkt kan opstå så store problemer, at virksomheden ikke kan overleve uden en form for rekonstruktion.

Denne information beskriver kort de problemstillinger, der bør overvejes i forbindelse med en eventuel rekonstruktion af en virksomhed, og giver nogle eksempler på løsninger og skattemæssige overvejelser.

Rekonstruktion kan have flere betydninger, og kan enten ske efter frivillige aftaler eller foregå efter egentlige retsregler, hvor der indgives begæring om rekonstruktions behandling til skifteretten. I sidstnævnte tilfælde gælder konkurslovens regler om rekonstruktion. Inca samarbejder med advokatfirmaer omkring sidstnævnte.

Kontakt os her