​Forretningsbetingelser

Inca´s arbejde og forretningsmetoder er baseret på god opførsel og respekt for vores klienter, medarbejdere og omgivelser. Ansvarlig forretningsførelse er et grundelement i den måde, vi driver vir​ksomhed på, og danner grundlag for, hvad vores klienter og samarbejdspartnere kan forvente af os.

Vores etiske regler udtrykker vores forventninger til vores medarbejderes etiske adfærd og fastlægger rammerne for vores dialog med forretningsforbindelser og andre interessenter.

Målet er at sikre den højest mulige integritet. Etisk adfærd er afgørende for vores virksomheds succes. Vi har en nultolerancepolitik over for bestikkelse og korruption, og vi driver virksomhederne på ærlig og etisk vis. Vores klienter og samarbejdspartnere skal altid kunne regne med, at vi handler retfærdigt og etisk korrekt.

1. Bestikkelse

Ethvert tilbud om penge eller andre værdier, der tilbydes for at påvirke en   forretningsbeslutning, betragtes som bestikkelse. INCA hverken modtager eller yder nogen form for bestikkelse.​

​​

2. Gaver

Det kan skabe fælles forståelse og udvikle forretningsrelationer at give eller modtage gaver. Gaver kan imidlertid også skabe interessekonflikter eller give det indtryk, at vores forretningsmæssige dømmekraft kan påvirkes eller købes. Det er tilladt at give og modtage gaver, så længe:

  • Gaven ikke bliver givet som et kontantbeløb
  • Gaven gives som en venskabelig gestus
  • Gaven ikke betragtes som upassende eller umådeholdent stor.

​Inca´s medarbejdere må på intet tidspunkt modtage gaver, underholdning eller vennetjenester, hvis der er en indirekte forventning om, at ydelsen skal gengældes. Det gælder uanset gavens værdi, og uanset om gaven giver medarbejderen en fordel.

3. Fortrolige oplysninger
​Der må ikke anvendes fortrolige oplysninger med det formål at opnå upassende goder eller fordele. Upassende brug af fortrolige oplysninger kan resultere i disciplinærsager og få retslige konsekvenser.

​4. Inter​essekonflikter
​​Inca vil altid afholde sig fra at tage sager, som er forbundet med aktuelle eller nærliggende intere​ssekonflikter. I hver enkelt sag sikrer vores interne procedurer og advokatbranchens mest avancerede kvalitetssikringssystem, at vi kan identificere potentielle interessekonflikter ved hjælp af avancerede klientsøgninger. I tvivlsspørgsmål afgør vores interne konflikt- og etikudvalg, om der foreligger en konflikt.

5. Fair konkurrence
​Inca driver forretningerne i fuld overensstemmelse med konkurrencelovgivningen. Klienter skaffes og fastholdes udelukkende på fair, lovlig og gennemsigtig vis.

​6. Hvidvaskning
Inca tillader ikke at medarbejdere deltager i transaktioner, som muliggør hvidvaskning eller resulterer i anvendelse af midler til andet end tilladte formål. Enhver pengeoverførsel skal kunne spores fuldstændigt, og vi har etableret omfattende interne procedurer til at sikre, at reglerne bliver efterlevet.

​7. Leverandørforhold
​Vi forventer, at vores leverandører anerkender deres sociale og miljømæssige ansvar og behandler deres forretningsforbindelser og samarbejdspartnere retfærdigt og med integritet, så vi opfylder vores målsætning om at købe varer og tjenesteydelser på bæredygtig vis.

​8. Menneskerettigheder
​Et grundlæggende element i vores sociale ansvar er vores tilsagn om at efterleve menneskerettighedsprincipperne. Inca støtter FN’s deklaration om menneskerettigheder og har underskrevet FN’s Global Compact. Én gang om året beretter vi om vores fremskridt med menneskerettigheder i henhold til princip 1 og 2.

​9. Forskelsbehandling
​Vi behandler alle klienter, samarbejdspartnere og medarbejdere med respekt. Alle Inca´s medarbejdere har lige muligheder og behandles ens og forventes at behandle andre med respekt uanset deres baggrund, køn, nationalitet, race, alder, seksuel orientering eller trosretning.

​10. Miljø
​I overensstemmelse med Inca´s tilsagn om bæredygtig udvikling gør vi alt, hvad der er rimeligt og praktisk muligt, for at minimere vores aktiviteters påvirkning på miljøet.

​Bogføring

Iværksætter
​rådgivning

Rekonstruktion af
​virksomhed

Ejendomsadministration

Troværdighed, tillid, grundighed og høj kvalitet

Det er vores nøgleord, og har været det siden virksomheden blev stiftet i 2012. Vi har de dygtigste medarbejdere, der effektivt kan hjælpe din virksomhed. Udfyld formularen på siden for at høre mere.

Skal vi ringe dig op?

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Inca Gruppen

Hospitalsgade 10. 

8900 Randers C

Tlf.:   +45 73 70 70 20

E-mail: inca@inca.dk

Skriv via kontaktformular

Følg os

fb   linkedin